ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΕΡΡΕΣ - 19/1/2018

 
Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Elpida Resort στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε η ημερίδα Φυτοπροστασίας Καλαμποκιού που διοργάνωσε η Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ στις 16 Ιανουαρίου.

Η ημερίδα προσέλκυσε το ενδιαφέρον γεωπόνων, παραγωγών, εμπόρων αγροτικών προϊόντων και γεωργικών μηχανημάτων από όλο το νομό Σερρών, εστιάζοντας στα σημαντικότερα προβλήματα εντόμων και μυκήτων που παρουσιάστηκαν στην περιοχή το 2017.
 
Τα κεντρικά σημεία των εισηγήσεων των ομιλητών ήταν:
 
Ο Δρ. Γεώργιος Μπρούφας, Αν. Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσίασε τη βιολογία και τη γεωγραφική εξάπλωση του εντόμου Diabrotica virgifera, το οποίο απασχόλησε έντονα τους καλλιεργητές καλαμποκιού της ευρύτερης περιοχής το 2017 και αποτελεί, όπως σημείωσε, έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς του καλαμποκιού παγκοσμίως. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας με καλλιεργητικά μέτρα που περιλαμβάνουν πρόγραμμα αμειψισποράς, αλλά και την αντιμετώπιση του εντόμου με παράγοντες βιολογικού ελέγχου και με χημική καταπολέμηση στο στάδιο των προνυμφών του εντόμου, αλλά και των ενηλίκων.
 
Ο Κος Ιωάννης Μυλωνόπουλος, Γεωπόνος φυτοπροστασίας της ΔΑΟΚ Σερρών παρουσίασε παρατηρήσεις σε τοπικό επίπεδο από το 2009 έως το 2017 για το έντομο Diabrotica virgifera, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε ανασχετικό παράγοντα για την καλλιέργεια του καλαμποκιού στην περιοχή. Κατέθεσε τις προτάσεις του για την αντιμετώπισή του με προγράμματα αμειψισποράς και μεθόδους χημικής καταπολέμησης, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στη βιολογία του εντόμου, ώστε οι επεμβάσεις εφαρμογής των εγκεκριμένων εντομοκτόνων να γίνουν στον κατάλληλο χρόνο για να είναι αποτελεσματικές.
 
Ο Κος Μιχάλης Κολυβάς, Γεωπόνος, προϊστάμενος Προϊόντων Φυτοπροστασίας της Κ&Ν Ευθυμιάδης, αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλούνται από την παρουσία μυκοτοξινών στο καλαμπόκι, οι οποίες παράγονται από μύκητες και συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τόνισε ότι η ανάπτυξη κάθε είδους μύκητα ευνοείται από διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος και οι πιθανότητες εμφάνισης και επανεμφάνισής τους με ένταση δεν είναι γενικά μεγάλες. Για την ανάπτυξή τους απαιτείται η ύπαρξη πύλης εισόδου που προκαλείται από μηχανικές ή εντομολογικές προσβολές στο σπάδικα και σε κάθε περίπτωση ευνοείται από την ύπαρξη stress των φυτών.
 
Ο Κος Χρήστος Τσώλης, Γεωπόνος, υπεύθυνος Ανάπτυξης της Monsanto Ελλάς, παρουσιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα AQUATEK, μέρος των εφαρμογών του πακέτου λύσεων για την καλλιέργεια του καλαμποκιού DEKALB SMART , σημείωσε τις δυνατότητες που αυτή παρέχει στους παραγωγούς για την ορθή χρήση του αρδευτικού νερού και κατά συνέπεια την αποφυγή stress. Ταυτόχρονα τόνισε τις δυνατότητες που παρέχει για την έγκαιρη προειδοποίηση για ενδεχόμενα προβλήματα φυτοϋγείας, μέσω χάρτη φυτοϋγείας που απεικονίζει την εικόνα του αγρού σε εβδομαδιαία βάση, ανά 36m². Η συγκεκριμένη εφαρμογή, μέρος προγραμμάτων Γεωργίας Ακριβείας, φέρνει στην πράξη την Ψηφιακή Γεωργία, δίνοντας τη δυνατότητα και στους Έλληνες παραγωγούς καλαμποκιού να γίνουν από σήμερα μέτοχοι και χρήστες των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικών εφαρμογών.
 
Τα συμπεράσματα της ημερίδας συνοπτικά ήταν τα παρακάτω:

1. Η αντιμετώπιση του εντόμου Diabrotica virgifera είναι εφικτή με την εφαρμογή τουλάχιστον ενός ή συνδυασμού εκ των παρακάτω ενεργειών, με βάση πάντα την ένταση των προσβολών και τις οδηγίες των τοπικών γεωπόνων:

  • Πρόγραμμα Αμειψισποράς
  • Χημική καταπολέμηση των προνυμφών με κοκκώδη εντομοκτόνα, κυρίως στο στάδιο των 4-9 φύλλων που φαίνεται να παρατηρείται ο μέγιστος αριθμός των εκκολάψεων των αυγών του εντόμου.
  • Χημική καταπολέμηση των ενηλίκων,  με ψεκασμούς μόνο όταν ο αριθμός των εντόμων είναι υψηλός.
2. Η ανάπτυξη των διαφόρων ειδών των μυκήτων που προσβάλουν το καλαμπόκι και παράγουν μυκοτοξίνες ευνοείται από διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος για το κάθε είδος και οι πιθανότητες εμφάνισης με ένταση δεν είναι μεγάλες στο ν. Σερρών. Για την εγκατάστασή τους απαιτείται η ύπαρξη πύλης εισόδου που προκαλείται από μηχανικές ή εντομολογικές προσβολές στο σπάδικα ή καταστάσεις stress των φυτών, από τις οποίες ευνοείται και η ανάπτυξή τους και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται οι δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή αυτών των παραγόντων.

3. Η ψηφιακή πλατφόρμα AQUATEK, μέρος του πακέτου λύσεων για την καλλιέργεια του καλαμποκιού DEKALB SMART, μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη προειδοποίηση για προβλήματα φυτοϋγείας, μέσω χάρτη φυτοϋγείας που απεικονίζει την εικόνα του αγρού σε εβδομαδιαία βάση, εκτός από τη δυνατότητα που δίνει για ορθή χρήση του αρδευτικού νερού και κατά συνέπεια την αποφυγή stress στα φυτά.Φωτογραφικό Υλικό
Επιστροφή