ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ - 6/2/2019

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή των συνεργατών της Κ+Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ , πραγματοποιήθηκε στην Λαμία, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου, εκδήλωση με θέμα : Προτάσεις φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της Ελιάς, των Πυρηνοκάρπων και των Ακρόδρυων»Φωτογραφικό Υλικό
Επιστροφή