ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ - 22/2/2019

 

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης των συνεργατών της Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. για τους σπόρους καλαμποκιού DEKALB.

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 5-20 Φεβρουαρίου κάλυψαν γεωγραφικά τις κύριες περιοχής καλλιέργειας καλαμποκιού της χώρας από την Θράκη έως την Πελοπόννησο.

Στις εκδηλώσεις έγινε η παρουσίαση της καμπάνιας του 2019 για τους σπόρους καλαμποκιού DEKALB που αντιπροσωπεύει η Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε..

 

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πλήθους των δοκιμών αξιολόγησης υβριδίων καλαμποκιού ανά περιοχή και για όλη τη χώρα που καταδεικνύουν την αξία και την υπεροχή του γενετικού υλικού της DEKALB.

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ψηφιακά εργαλεία DEKALB που αξιοποιούν πλήρως τη δυναμική των υβριδίων και των χωραφιών συνδυάζοντας το σωστό υβρίδιο στη σωστή πυκνότητα σποράς για καρπό και ενσίρωση, σε δυο επίπεδα:

1. Πριν τη σπορά με την εφαρμογή DEKALB SMART

Όλοι οι παραγωγοί καλαμποκιού έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την βέλτιστη πυκνότητα σποράς για κάθε χωράφι επιτυγχάνοντας μεγαλύτερες αποδόσεις. Η σύσταση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που συγκεντρώνονται στα 43 Κέντρα Τεχνολογίας DEKALB, σε περισσότερα από 10.000 στρέμματα σε όλη την Ευρώπη.

2. Μετά τη σπορά με την εφαρμογή CLIMATE FIELD VIEW: Ο καλλιεργητής υβριδίων DEKALB χρησιμοποιεί εικόνες/χάρτες για να παρακολουθεί τα χωράφια όπως ποτέ πριν.

Η Απεικόνιση της Υγείας του Χωραφιού FIELDVIEW βοηθάει στον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων και στην λήψη μέτρων για την προστασία της παραγωγής.

Οι Χάρτες Χρήσης Νερού FIELDVIEW αναλύουν την κατανάλωση νερού από τα φυτά καλαμποκιού στα χωράφια για βελτιστοποίηση της άρδευσης.

 

Διαπίστωση των συμμετεχόντων και συμπέρασμα των εκδηλώσεων ήταν ότι η καλλιέργεια του καλαμποκιού εξασφαλίζει σταθερό και σίγουρο εισόδημα στους παραγωγούς με τη χρήση των υβριδίων DEKALB και των ψηφιακών εργαλείων που μόνο η DEKALB προσφέρει για την καλλιέργεια καλαμποκιού στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με όλη την Ευρώπη.Φωτογραφικό Υλικό
Επιστροφή