Δημήτρης Μπενάκης

  • Γεν. Διευθυντής Κ&Ν Ευθυμιάδης
Δημήτρης Μπενάκης
Είναι κάτοχος MSc του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών καθώς επίσης και κάτοχος MBA από το Helney Management College της Αγγλίας.
Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στην CIBA GEIGY αρχικά στο τεχνικό τμήμα, μετά στο τμήμα Marketing σαν Product Mgr στην Ελλάδα και στην Ελβετία και κατόπιν σαν Δ/ντης Marketing στην Novartis.
Ακολούθως ανέλαβε σαν Γενικός Δ/ντης στην Intraseed και Δ/ντης εξωτερικού στον Αγροτικό οίκο Σπύρου και σαν Γενικός Δ/ντης της Nufarm Hellas.
Σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Δ/ντή της εταιρίας Κ. & Ν. Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε