Κατάθεση Βιογραφικού

Παρακαλούμε αντιγράψτε τους χαρακτήρες όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα (τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα πρέπει να αποτυπώνονται)

    
Πριν μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας στοιχεία, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους παρακάτω όρους, με τους οποίους συμφωνείτε και ρητά αποδέχεστε.
Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΕ, προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε δια μέσου του βιογραφικού σας σημειώματος, με σκοπό την αξιολόγησή του προς κάλυψη θέσης εργασίας σε εταιρία του ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας.
Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΕ, διατηρεί τα βιογραφικά στοιχεία που υποβάλλετε έως τρία έτη από την υποβολή τους.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@redestos.gr.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε το δικαίωμα σας να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.