Δομή Ομίλου

 
Ο όμιλος Ραιδεστός αποτελείται από συνολικά 22 νομικά πρόσωπα.
Εξ αυτών η Ραιδεστός ΑΕ συμμετέχει με πλειοψηφικό πακέτο στις 13 ενώ στις υπόλοιπες 9 με μειοψηφικό.
Οι 16 εξ αυτών έχουν έδρα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε 11 χώρες.

Ακολουθεί το Sharing Chart της δομής του Ομίλου: