Εταιρικό Προφίλ

 
 

Ο Όμιλος Ευθυμιάδη ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 1935 ως Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε., με αντικείμενο την εμπορία εισαγόμενων γεωργικών εφοδίων, εργαλείων, σπόρων και καλλωπιστικών φυτών. Στα 85+ χρόνια που πέρασαν, η παρουσία μας στο χώρο της Ελληνικής Γεωργίας ήταν πάντα πρωτοπόρος και στενά συνδεδεμένη με κάθε βήμα εξέλιξης και προόδου του Έλληνα αγρότη.

Κατά την δεκαετία 1990-2000 ιδρύθηκαν σταδιακά νέες επιχειρήσεις και υλοποιήθηκε ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης των υποδομών και της οργάνωσης του Ομίλου, απόλυτα εναρμονισμένο με τη σύγχρονη αντίληψη της ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής, που ταυτόχρονα μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε με σιγουριά τις μεγάλες προκλήσεις που επιβάλλουν η παγκοσμιοποίηση και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τον Οκτώβριο του 2000 ξεκίνησε μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Ιαπωνική πολυεθνική Mitsui & Co., η οποία εξελίχθηκε σε μια μακρόχρονη εμπορική συνεργασία.

Ακολούθησε ένας πλήρης διαχωρισμός των αντικειμένων κάθε επιχείρησης και από τον Ιανουάριο του 2004 ιδρύθηκε νέο νομικό πρόσωπο, η Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group, που λειτουργεί σαν Μητρική Εταιρία Συμμετοχών και Υπηρεσιών (Holding Co.)

Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΣ

«Αντικείμενο του Ομίλου είναι η δραστηριοποίηση στο χώρο της Γεωργίας, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες τόσο του αγρότη όσο και του καταναλωτή προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών.»

Η συνολική δυναμική του Ομίλου, σε συνδυασμό με τις μεγάλες εμπορικές προσβάσεις της Mitsui, ανοίγει διάπλατα νέους ορίζοντες και προοπτικές τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Με τη δημιουργία κοινής εταιρείας με την επωνυμία KNE Certis, έχουν δρομολογηθεί προγράμματα για την επέκταση σε νέες δραστηριότητες και κοινή δράση σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σε όλο το πλέγμα της αγροτικής παραγωγής, με χρήση υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, η στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Nufarm σε χώρες της ίδιας γεωγραφικής περιοχής ανοίγει διάπλατα νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Τo 2019 επιτεύχθηκε στρατηγική συμμαχία μεταξύ της θυγατρικής του Ομίλου στο τομέα των διαπιστευμένων εργαστηριακών αναλύσεων Agrolab RDS με τον πολυεθνικό όμιλο εργαστήριων Tentamus με έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας, η οποία έδωσε νέες μεγάλες δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης της Agrolab σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής, στη Τουρκία, αλλά και σε ορισμένες χώρες της Ασίας - πάντα με διοικητικό και επενδυτικό κέντρο την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του νέου αυτού σχήματος και σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής με την ισχυρή διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του, αποφασίστηκε η μετονομασία της Agrolab RDS σε VELTIA – Labs for Life. Το νέο όνομα εκφράζει πλήρως την βασική στρατηγική της εταιρίας για συνεχή ολιστική βελτίωση, τόσο στο εύρος όσο και στην ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών της.