Οικονομικά Δεδομένα (2019)

 

Ο Όμιλος κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκ των οποίων 3 Παραγωγικές μονάδες Υψηλού τεχνολογικού επιπέδου, αποθηκευτικούς χώρους καθώς και γραφεία.
Το προσωπικό που απασχολείται στις εγκαταστάσεις του εσωτερικού αριθμεί περίπου 320 άτομα, με τις συνολικές αμοιβές των εργαζομένων να φτάνουν περίπου τα 11,4 εκ €
Το προσωπικό που απασχολείται στις εγκαταστάσεις του εξωτερικού αριθμεί περίπου 42 άτομα, με τις συνολικές αμοιβές των εργαζομένων να φτάνουν περίπου το 1 εκ €.
Ο όμιλος κατέβαλε σε ασφαλιστικά ταμεία εσωτερικού και εξωτερικού περί τα 3 εκ €, ενώ οι οικειοθελής παροχές στο προσωπικό ξεπέρασαν τις 250 χιλ €.
Τέλος η συνεισφορά στα δημόσια έσοδα από φόρους εισοδήματος ξεπέρασαν το 1,3 εκ €.