Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Α.Ε. υποστηρίζει με τις Διοικητικές και Οικονομικές της υπηρεσίες, τις εταιρίες του Ομίλου, διαμορφώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο στρατηγικής, οργάνωσης και καθοδήγησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε συνεργασία με το Management των εταιριών.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να ανταποκριθεί σε ρόλο στρατηγικού συνεργάτη της Διοίκησης.
Ενεργεί ως υποστηρικτική Διεύθυνση και συνεργάζεται με τις άλλες Διευθύνσεις των εταιρειών του Ομίλου για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στους ανθρώπινους πόρους και στην αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργικών της τομέων :
Στελέχωση, Ανάπτυξη, Διαχείριση απόδοσης, Αμοιβές, Ασφάλεια και Υγιεινή καθώς και των εργασιακών σχέσεων και την διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης.
Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου επικεντρώνεται σε θέματα που πραγματικά είναι σημαντικά για το σύνολο της εταιρείας και ως στρατηγικός συνεργάτης, βοηθά να εντοπιστούν και να αναπτυχθούν οι εργαζόμενοι που απαιτούνται για να επιτευχθεί υψηλή απόδοση.

Συμβάλλει στην ανάπτυξη συστημάτων προσέλκυσης και προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Διαμορφώνει την πολιτική διαχείρισης της απόδοσης και με προγράμματα αποδοχών που παρέχουν σημαντικά κίνητρα στο προσωπικό δημιουργεί πλαίσιο ανάπτυξης και προόδου.

Το Στελέχη μας εκπαιδεύονται και εκπαιδεύουν με εστίαση σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής καθώς και σε θέματα χειρισμού ανθρώπων.

Με έμφαση στον Άνθρωπο καθοδηγούν, ενδυναμώνουν, εμψυχώνουν και παρακινούν τους εργαζόμενους μας για πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους ώστε μέσω της εμπλοκής τους να χρησιμοποιούν εκτός από τα χέρια τους και το μυαλό τους. Στόχος μας είναι, η πρόοδος να συμβαδίζει με την προσωπική ανάπτυξη του κάθε εργαζόμενου στο πλαίσιο ενός Ομίλου, για τον οποίο η φιλοδοξία δεν περιορίζεται μόνο σε ηγετικό ρόλο στην αγορά αλλά και στην εξέλιξη του ως πρότυπο εργοδότη.