Διοίκηση

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Executive Board

Δημήτρης Μπενάκης

Δημήτρης Μπενάκης

Γεν. Διευθυντής Κ&Ν Ευθυμιάδης
Ηρακλής Αλατσίδης

Ηρακλής Αλατσίδης

Γεν. Διευθυντής BIOS AGROSYSTEMS
Ζαφείρης Χατζηλαζάρου

Ζαφείρης Χατζηλαζάρου

Γεν. Διευθυντής REDESTOS
Αλέξανδρος Γιαννούσιος

Αλέξανδρος Γιαννούσιος

Γεν. Διευθυντής VELTIA