Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία (Άρθρο 9 Ν 4808/2021)


Σκοπός:
Σκοπός της πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
Πεδίο εφαρμογής:
Διοίκηση και μέλη του Ομίλου Εταιρειών Ραιδεστός Α.Ε., εργαζόμενοι ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, παρέχοντες υπηρεσίες με συμβάσεις εμμίσθου εντολής, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και προσωρινής απασχόλησης, απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, πρακτικώς ασκούμενων και μαθητευόμενων, εργαζόμενων  των οποίων η σχέση εργασίας με την εταιρεία έχει λήξει, υποψήφιων εργαζομένων του Ομίλου, άλλων ατόμων που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με τον Όμιλο.
 
1 ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΙΑ & ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Ο Όμιλος Εταιρειών Ραιδεστός  Α.Ε. εκφράζει τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με σκοπό τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου θα κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται μηδενική ανοχή και ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά ο Όμιλος δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηρά τα υπονοούμενα, οι κοροϊδίες, αισχρές εκφράσεις, σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια,  η χρήση προσβλητικής γλώσσας κατά την περιγραφή ατόμων με αναπηρία, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία, η παρακολούθηση, η καταδίωξη και η ανεπιθύμητη φραστική ή φυσική προσοχή έναντι κάποιου ατόμου, η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικά τολμηρό περιεχόμενο μέσω SMS, Ε – mail, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαξ ή επιστολής,  οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και θρησκείας, οι σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές, τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές υποχωρήσεις κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία,  οι αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή, η διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή κάποιου κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, το είδος γάμου, τα σύμφωνα συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα πιστεύω του, οι απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, οι ύβρεις δημόσια ή κατ’ ιδίαν, η υποτίμηση ή γελιοποίηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους, τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου, η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής, ο αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή σχεδιασμό, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, τα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα.
 
Ο Όμιλος δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 
Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης.
 
Για τους εργαζόμενους και τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με τον Όμιλο που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα πολιτική, ο Όμιλος λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα, κατά περίπτωση, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.
 
Με σκοπό την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης ο Όμιλος διεξάγει, τουλάχιστον ανά διετία ανώνυμη εμπιστευτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων για το εργασιακό κλίμα και την εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
 
2 ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 Βία & Παρενόχληση 
Βία και Παρενόχληση συνιστούν οι απαράδεκτες μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ` επανάληψη και περιλαμβάνει την έμφυλη βία και παρενόχληση.
Παρενόχληση συνιστούν επίσης οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης και περιλαμβάνουν την σεξουαλική παρενόχληση  και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.
 
Η παρενόχληση που απαγορεύεται από την παρούσα πολιτική περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:
 
 • Λεκτική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων π.χ. υβριστικών σχολίων, προσβολής ή κατηγορίας.
 • Σωματική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της φυσικής παρεμβολής στην κανονική εργασία ή κίνηση.
 • Οπτικές μορφές παρενόχλησης, π.χ. αφίσες, κινούμενα σχέδια, γελοιογραφίες, φωτογραφίες ή σχέδια που είναι υποτιμητικά με βάση τα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από το νόμο.
 • Αντεκδίκηση ή εκφοβισμό για την περίπτωση αναφοράς ή απειλής αναφοράς οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες μορφές παρενόχλησης ή για τη συνεργασία στη διερεύνηση περιστατικού παρενόχλησης.

2.2 Παρενόχληση λόγω φύλου & Σεξουαλική παρενόχληση 
Παρενόχληση λόγω φύλου συνιστούν οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.
Ειδικότερα, ως σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, αίτημα για σεξουαλικές υποχωρήσεις και κάθε άλλη ανεπιθύμητη σωματική ή λεκτική πράξη σεξουαλικής φύσης. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί από ένα άτομο οποιουδήποτε φύλου και περιλαμβάνει την παρενόχληση ενός ατόμου οποιουδήποτε φύλου.

Για επεξηγηματικούς σκοπούς, μερικά παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι τα ακόλουθα :
 • Η προσφορά παροχών (π.χ. προαγωγή ή μισθολογική αύξηση) ως αντάλλαγμα για σεξουαλικές υποχωρήσεις ή η δημιουργία περιβάλλοντος που προωθεί τη «σεξουαλική επαφή» ως μέσο για την επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο εργασίας.
 • Η αντεκδίκηση ή απειλή για αντίποινα μετά από απόρριψη σεξουαλικών προτάσεων.
 • Η Οπτική συμπεριφορά: άσεμνες χειρονομίες, προβολή σεξουαλικά προσβλητικών γραφικών υλικών ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής (π.χ. e-mail, φωνητικό mail, βιβλία, αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), γελοιογραφίες ή αφίσες, ή οποιοδήποτε υλικό με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς.
 • Η λεκτική συμπεριφορά: υποτιμητικά σχόλια, σεξουαλικά υπονοούμενα, χρήση σεξουαλικής «γλώσσας» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου.
 • Οι προφορικές σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή προτάσεις.
 • Η λεκτική κατάχρηση σεξουαλικής φύσης: σεξουαλικά σχόλια για το σώμα ενός ατόμου,  χρήση σεξουαλικά υποτιμητικών σχολίων στην περιγραφή ενός ατόμου, σεξουαλικά υπαινικτικά ή άσεμνα σχόλια σε συζήτηση, γράμματα, προσκλήσεις, σημειώσεις ή λοιπά σχόλια, επίθετα.
 • Η σωματική επαφή: αγγίγματα, τσιμπήματα, χειρονομίες σεξουαλικής φύσης, χτυπήματα, αρπάγματα, σπρωξίματα κ.λπ.
Οι ανωτέρω πράξεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν αποκλειστικό κατάλογο απαγορευμένων πράξεων. Ο εργαζόμενος ή τρίτος που ασκεί τέτοια απαγορευμένη συμπεριφορά, θα πρέπει και θα φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του.
Οι ανωτέρω πράξεις εκδηλώνονται  κατά τη διάρκεια, είναι συνδεδεμένες με ή προκύπτουν από εργασία:
α) Στον χώρο εργασίας  συμπεριλαμβανομένων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων που αποτελούν χώρους εργασίας β) σε μέρη όπου ο εργαζόμενος αμείβεται, κάνει διάλειμμα για ανάπαυση ή για φαγητό ή χρησιμοποιεί τουαλέτες νιπτήρες και αποδυτήρια γ) κατά την διάρκεια μετακινήσεων, ταξιδίου, εκπαίδευσης, εκδηλώσεων ή κοινωνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία δ) μέσω επικοινωνιών που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας ε) σε καταλύματα που παρέχει ο εργοδότης και στ) κατά την μετακίνηση του εργαζομένου από και προς την εργασία. 
2.3Αντεκδίκηση 
Ο Όμιλος απαγορεύει σε οποιονδήποτε  εργαζόμενο ή τρίτο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενο με αυτόν, να προβεί σε ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον άλλου εργαζομένου ή τρίτου, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού.
 
3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε ένα κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Ο Όμιλος Ραιδεστός Α.Ε. δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

4 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Όλοι οι εργαζόμενοι και οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενοι με τον Όμιλο οφείλουν να συμμορφωθούν με αυτή την πολιτική.
 
Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με Εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις των Εταιρειών του  Ομίλου είτε εκτός.
 
Ο Όμιλος διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, προσιτό, ασφαλές και φιλικό όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών, της Διοίκησης και των μελών της εταιρείας διακρίνονται από  σεβασμό  στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συνεργασία, αλληλοβοήθεια, σοβαρότητα, επαγγελματισμό, αξιοπιστία, αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση.
 
Ο Όμιλος εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων του, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την προστασία της απασχόλησης και την καθοδήγηση και υποστήριξη εργαζομένων - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.
 
Ο Όμιλος ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία των εργαζομένων με τους άμεσα Προϊστάμενους, συναδέλφους και Διοίκηση, αναρτά αφίσες στους χώρους εργασίας και διανέμει έντυπο υλικό για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες του Ομίλου απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης και γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση βίας ή παρενόχλησης.
 
Ο Όμιλος εκπαιδεύει τα στελέχη του ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους, να αναγνωρίζουν τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, να γνωρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας  και να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και στους συνεργάτες του.
 
Ο Όμιλος ενθαρρύνει την συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία
 
Ο Όμιλος στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων του οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων και πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
 Ο Όμιλος ενθαρρύνει τους εργαζομένους του  και κάθε τρίτο που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν να καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες.
 
Ο Όμιλος αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρησης – επικαιροποίησης της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.
 
5 ΑΝΑΦΟΡΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 
Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος του Ομίλου ή τρίτος που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν πιστεύει ότι έχει υποστεί βία ή κάθε μορφής παρενόχληση ή εάν έχει διαπιστώσει ότι μια τέτοια συμπεριφορά λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον εργασίας, οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών Περιστατικών Βίας & Παρενόχλησης, για την αναφορά του περιστατικού αμελλητί.
 Ο Όμιλος θα προβαίνει στη διεξαγωγή μιας δίκαιης, έγκαιρης, διεξοδικής και αντικειμενικής έρευνας, ακολουθώντας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη την κατάλληλη διαδικασία και θα καταλήγει σε εύλογα συμπεράσματα με βάση τα στοιχεία που θα συλλέγονται.
 Ο Όμιλος αναμένει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ή τρίτοι που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν θα συνεργαστούν πλήρως σε κάθε έρευνα που διεξάγεται για καταγγελία περί βίας, παρενόχλησης ή αντεκδίκησης.
 Ο Όμιλος θα διατηρεί απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με την έρευνα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, θα επικοινωνεί τα αποτελέσματα της έρευνας προς τους εμπλεκόμενους, μόλις αυτό είναι πρακτικά εφικτό και κατάλληλο.
Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος του Ομίλου ή τρίτος που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν θεωρεί ότι έχει υποστεί συμπεριφορές αντεκδίκησης εξαιτίας της υποβολής καταγγελίας ή της παροχής βοήθειας στη διαδικασία διερεύνησης περιστατικών βίας ή/και παρενόχλησης, οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών Περιστατικών Βίας & Παρενόχλησης για την αναφορά του εν λόγω περιστατικού αντεκδίκησης αμέσως.
Οι καταγγελίες για συμπεριφορές που αποτελούν παράβαση αυτής της πολιτικής, θα γίνονται δεκτές γραπτώς και θα διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά.
Σε κάθε περίπτωση εργαζόμενος που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή η σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά  έχει λήξει, πέραν της διαδικασίας που περιγράφεται στην Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών Περιστατικών Βίας & Παρενόχλησης, διατηρεί κάθε δικαίωμα:
α) προσφυγής και υποβολής καταγγελίας και αίτησης επίλυσης εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων της
β) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καθώς και
γ) κάθε δικαστικής προστασίας 
Για τη διατήρηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της ακεραιότητας των ερευνών, ο Όμιλος μπορεί, μεταξύ άλλων, να μετακινεί εργαζομένους ή να τροποποιεί το ωράριο εργασίας τους, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μερική ή ολική πρόσβαση σε κτήρια ή/και εγκαταστάσεις μπορεί να μην επιτρέπεται σε εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας δείξει ότι έλαβε χώρα περιστατικό βίας ή παρενόχλησης ή αντεκδίκησης, ο Όμιλος  θα προβαίνει εις βάρος του παραβάτη στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες.
Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
 (α) πειθαρχικές κυρώσεις,
(β) αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας,
(γ) καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας,
(δ) δικαστικές ενέργειες.
 
Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
6 ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες και αναπόδεικτες, θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση του Ομίλου, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που αναφέρονται ενδεικτικά στο προηγούμενο άρθρο.
 
7 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να υποβάλλονται στον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.
 
Ως αρμόδιο πρόσωπο (Πρόσωπο Αναφοράς) για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση των εργαζομένων, ανεξαρτήτως εάν  απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι, καθώς και για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, ορίζεται ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού.

 
Πολιτική διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης (Άρθρο 10 Ν4808/2021)
 
 
Σκοπός:
Σκοπός της πολιτικής είναι η διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέονται με αυτήν, είτε προκύπτουν από αυτήν.
Πεδίο εφαρμογής:
Διοίκηση και μέλη του Ομίλου Εταιρειών Ραιδεστός Α.Ε., εργαζόμενοι ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, παρέχοντες υπηρεσίες με συμβάσεις εμμίσθου εντολής, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και προσωρινής απασχόλησης, απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, πρακτικώς ασκούμενων και μαθητευόμενων, εργαζόμενων  των οποίων η σχέση εργασίας με την εταιρεία έχει λήξει, υποψήφιων εργαζομένων του Ομίλου, άλλων ατόμων που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με τον Όμιλο.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου να υλοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δέσμευση του Ομίλου  Εταιρειών ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Α.Ε.  για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, ο Όμιλος έχει αναπτύξει την παρούσα Πολιτική διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης.
Ο Όμιλος εφαρμόζει τις αρχές και τις κατευθύνσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του θύματος, με σκοπό τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου θα κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 
Ο Όμιλος ενθαρρύνει όλους όσοι περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής να αναφέρουν, εμπιστευτικά ή ανώνυμα μέσω των θεσπισθέντων Καναλιών Εσωτερικών Καταγγελιών, κάθε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους.
Όλες οι καταγγελίες θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται με πλήρη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία.
Ο Όμιλος διαβεβαιώνει ότι όσοι προβαίνουν σε καταγγελίες (εκτός αυτών που θα αποδεικνύονται ως προδήλως κακόβουλες και ψευδείς) θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα.
 Διαβεβαιώνει επίσης και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκομένων μερών θα προστατεύονται, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.
 
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι:
α) να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές δράσεις, συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας είτε εκτός.
β) να ενθαρρυνθούν όλοι όσοι περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής να προβαίνουν σε καταγγελίες, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους ή υποστούν κάθε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
γ) να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η διαχείριση των εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης και η διερεύνηση των σχετικών περιστατικών θα γίνεται με πλήρη εμπιστευτικότητα, ότι τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων μερών θα προστατεύονται και ότι όσοι προβαίνουν στις εσωτερικές καταγγελίες θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα.
 
ΟΡΙΣΜΟΙ
 • Εσωτερική Καταγγελία: Η γραπτή παροχή πληροφοριών (επώνυμα ή ανώνυμα) σχετικά με περιστατικά βίας και παρενόχλησης.
 • Απαράδεκτη Καταγγελία (ή Μη Παραδεκτή Καταγγελία): Η Καταγγελία που αναφέρεται σε παραβίαση που δεν αφορά περιστατικά βίας και παρενόχλησης ή η Καταγγελία που δεν είναι έγγραφη, σαφής, ορισμένη, πλήρης, εμπρόθεσμη ή είναι προδήλως κακόβουλη, ή ψευδής.
 • Καταγγέλλων : Το πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με περιστατικά βίας και παρενόχλησης τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασίας του με την εταιρεία.
 • Αντίποινα: Η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία λαμβάνει χώρα ως αποτέλεσμα εσωτερικής Καταγγελίας και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Καταγγέλλοντα.
 • Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών (εφεξής «Ε.Δ.Ε.Κ.»):Η τετραμελής επιτροπή η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και διερεύνηση των εσωτερικών καταγγελιών και η οποία αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή της εμπλεκόμενης Εταιρείας του Ομίλου, από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας  και από τον  Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων.
 • Κανάλια Εσωτερικών Καταγγελιών: Οι δίαυλοι μέσω των οποίων υποβάλλονται οι εσωτερικές καταγγελίες και περιλαμβάνουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή καταγγελιών καθώς και τα άτομα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι καταγγέλλοντες.
 • Κακόβουλη Καταγγελία : Η Καταγγελία που γίνεται εν γνώσει του Καταγγέλλοντος ότι είναι ψευδής και δεν αποσκοπεί αληθώς στην προστασία των δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων του ιδίου.
 • Προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Κάθε εσωτερική καταγγελία, ανώνυμη ή επώνυμη, είναι δυνατό να υποβληθεί μέσω των ακόλουθων καναλιών :
 • Email: με αποδέκτες τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Γενικό Διευθυντή της αναφερόμενης εταιρείας
 • Ταχυδρομικώς: στη διεύθυνση «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Α.Ε.ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 48, TΚ 570 22 Με την ένδειξη, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ υπόψη του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Μέσω υπηρεσιών Courier : στη διεύθυνση «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Α.Ε.ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 48
Κ 570 22 Με την ένδειξη, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ υπόψη  του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ακολουθούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την υποβολή εσωτερικών καταγγελιών :
α) Η καταγγελία θα πρέπει να γίνεται εγγράφως, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα.
β) Η καταγγελία θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις το περιστατικό βίας ή παρενόχλησης γίνει αντιληπτό.
γ) Η καταγγελία θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της.
Ειδικότερα, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχει το όνομα του ατόμου (ή των ατόμων) το οποίο πιθανόν να διενήργησε πράξη βίας ή παρενόχλησης, την ημερομηνία/χρονική περίοδο και τόπο όπου έλαβε χώρα η πράξη,  και αναλυτική περιγραφή της.
δ) Προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την πράξη βίας ή παρενόχλησης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην καταγγελία.
ε) Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, ο καταγγέλλων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες εφόσον του ζητηθούν.
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ε.Δ.Ε.Κ.)
Η διαχείριση των καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω των καναλιών εσωτερικών καταγγελιών γίνεται από την Ε.Δ.Ε.Κ., η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 • Εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών που έρχονται σε γνώση της από όλα τα θεσπισμένα κανάλια εσωτερικών καταγγελιών της εταιρείας.
 • Αξιολογεί και εξετάζει κατά προτεραιότητα τις καταγγελίες.
 • Επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα (στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας), για να λάβει κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή/ και αποδεικτικά μέσα.
 • Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που εμπλέκονται στις καταγγελίες.
 • Τηρεί Μητρώο Καταγγελιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ
Ο Όμιλος προστατεύει κάθε πρόσωπο που καλόπιστα καταγγέλλει περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει εσωτερική καταγγελία, ακόμα και εάν η καταγγελία του αποδειχθεί, εκ των υστέρων, εσφαλμένη.
 Η Ε.Δ.Ε.Κ. και οι  διοικήσεις των Εταιρειών διασφαλίζουν την μη ύπαρξη αντιποίνων στην περίπτωση που οποιοσδήποτε καλόπιστα καταγγείλει περιστατικά βίας και παρενόχλησης.
 
Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος δεσμεύεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει εσωτερική καταγγελία δεν θα υποστούν αντίποινα, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, εκφοβισμό ή απειλές και άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα της καταγγελίας τους, (π.χ. απόλυση, αβάσιμη αρνητική αξιολόγηση, μη παροχή αδείας, αποκλεισμό από εκπαιδευτικά σεμινάρια, μη έγκριση εξόδων κλπ). Επίσης, δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες αλλαγές στη σύμβαση εργασίας ως αποτέλεσμα της καταγγελίας (π.χ. διαθεσιμότητα, υποβιβασμός ή στέρηση προαγωγής, μείωση μισθού, αλλαγή τόπου εργασίας, μετακίνηση, διαφοροποίηση καθηκόντων, μεταβολή ωραρίου εργασίας κ.λπ.).
Το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους καταγγέλλοντες ή τις καταγγελλόμενες συμπεριφορές και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των καταγγελλόντων.
Σε περίπτωση καταφανώς κακόβουλης και αναπόδεικτης εσωτερικής καταγγελίας, ο καταγγέλλων θα υπόκειται στα όσα προβλέπονται για τέτοιες καταγγελίες στην Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία (άρθρο 6), που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος.
 
 
Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων είναι εξωτερικός συνεργάτης ή μέλος του προσωπικού αυτού, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της καταγγελίας.
 
Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα από αυτόν που τα έχει υποστεί στην Ε.Δ.Ε.Κ., θα διερευνάται από αυτήν και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο σε βάρος αυτού που τα διέπραξε. Αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αντίποινα θα έχει το βάρος της απόδειξης ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονται με την καταγγελία στην οποία προέβη ο καταγγέλλων (αντιστροφή βάρους απόδειξης).
 
Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων εκφράσει την επιθυμία να του παρασχεθεί ειδική προστασία από τυχόν αντίποινα (π.χ. μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή σε άλλη βάρδια), η εμπλεκόμενη Εταιρεία θα εξετάζει τη δυνατότητα ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος εντός των εκάστοτε υφισταμένων δυνατοτήτων της.
 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ  Ή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο επώνυμα καταγγέλλων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί από την Ε.Δ.Ε.Κ., τόσο για την παραλαβή της καταγγελίας του (το αργότερο εντός 7 εργασίμων ημερών) όσο και για το αποτέλεσμα της διερεύνησής της (το αργότερο εντός ενός μήνα).
Η ενημέρωση του καταγγέλλοντος θα λαμβάνει χώρα από μέλος της Ε.Δ.Ε.Κ, με όποιον τρόπο κρίνεται από την τελευταία ως πλέον κατάλληλος και πρόσφορος.
Ο Όμιλος προστατεύει τόσο τα άτομα που υποβάλλουν καταγγελία όσο και τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται σε καταγγελίες. Η διερεύνηση πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια και τηρώντας το απόρρητο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, κατά το μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί ο στιγματισμός και η «θυματοποίηση» ατόμων.
Τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Κ. υπογράφουν και καταθέτουν στην Εταιρία σχετική δήλωση εχεμύθειας, που ισχύει και μετά από την λήξη της ιδιότητας του μέλους.
 
Κάθε καταγγελλόμενος έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί άμεσα για το παράπτωμα για το οποίο κατηγορείται και για τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα περιλαμβανόμενα στις καταγγελίες δεδομένα. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η παραπάνω ενημέρωση, κατά την κρίση της Ε.Δ.Ε.Κ., θα μπορούσε να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, η ενημέρωση μπορεί να αναβληθεί μέχρις ότου πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ο Όμιλος δεσμεύεται ότι θα αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή κάθε καταγγελία, είτε επώνυμη, είτε ανώνυμη. Η Ε.Δ.Ε.Κ. διεξάγει έρευνα για τα περιστατικά που περιέχονται στην καταγγελία το συντομότερο δυνατό. Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, ενδέχεται να λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική-εξειδικευμένη υποστήριξη από άλλα στελέχη του Ομίλου καθώς και από εξωτερικούς συμβούλους.
      
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αφού διαπιστωθεί η βασιμότητα της καταγγελίας και αξιολογηθεί η βαρύτητα της καταγγελλόμενης πράξης, η Ε.Δ.Ε.Κ., προτείνει διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) συστάσεις (β) πειθαρχικές κυρώσεις, (γ) αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας, (δ) καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας του καταγγελλόμενου, (δ) δικαστικές ενέργειες.
 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΙΑ
Ο  Όμιλος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα, τόσο του καταγγέλλοντος, όσο και των ατόμων που αναφέρονται στις καταγγελίες υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και θα χειρίζεται κάθε υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.
 
Στην περίπτωση που η καταγγελία είναι επώνυμη, η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν θα αποκαλύπτεται σε κανέναν άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και να διερευνούν τις καταγγελίες, δηλαδή τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Κ. και τους τυχόν εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους ή/και άλλα στελέχη του Ομίλου, που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση συγκεκριμένου περιστατικού. Η Ε.Δ.Ε.Κ. θα αποφασίζει εάν τα πορίσματα των διερευνήσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στην οποία αφορά η καταγγελία.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, η ταυτότητα του καταγγέλλοντος θα αποκαλύπτεται εάν :
 • Συναινεί ο καταγγέλλων, στο μέτρο που αφορά η συναίνεση.
 • Η αποκάλυψη επιβάλλεται από τον νόμο.
 • Η καταγγελία εμπεριέχει αποδεδειγμένα δόλο και κρίνεται βάσιμα κακόβουλη.
 • Η αποκάλυψη της ταυτότητας θεωρείται αναγκαία για την πρόληψη ή τη μείωση απειλής για την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού,  μετά από εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Κ. και απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, στην οποία αφορά η καταγγελία.
   
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Εάν μια καταγγελία αποδειχθεί κακόβουλη, εφόσον ο καταγγελλόμενος το αιτηθεί εγγράφως, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του καταγγέλλοντος, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.
Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της εμπλεκόμενης Εταιρείας, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Πολιτικής.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Από την Ε.Δ.Ε.Κ. τηρείται Μητρώο Καταγγελιών, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΚάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκομένων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε καταγγελία, με σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της καταγγελίας, να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό και να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τις Πολιτικές του Ομίλου και τον Νόμο μέτρα.
 
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου.
 
Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την καταγγελία δεν λαμβάνονται υπόψη και διαγράφονται.
 
Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού, δηλαδή τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων ή/και άλλων στελεχών της εταιρείας, που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση συγκεκριμένου περιστατικού, ή κατά περίπτωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Ε.Δ.Ε.Κ., το Δ.Σ. εμπλεκόμενης Εταιρίας του Ομίλου.
 
Τα σχετιζόμενα με την καταγγελία προσωπικά δεδομένα διαγράφονται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της έρευνας που ξεκίνησε με βάση την καταγγελία και, σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση πενταετίας από την συλλογή τους για την συγκεκριμένη αιτία.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι των  Εταιρειών του Ομίλου, ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής.
 Η ενημέρωση γίνεται μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων.
 Επίσης, ενημέρωση για την Πολιτική αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων Ανθρώπινου Δυναμικού των Εταιρειών του Ομίλου.
 
Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται να προβούν σε αντίστοιχη ενημέρωση του προσωπικού τους. Αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και  με τη βοήθεια υλικού που θα τους παράσχει ο Όμιλος και με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως email, αποστολή ενημερωτικού υλικού κ.α.
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο Όμιλος διασφαλίζει  και δεσμεύεται για τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας και παροχής στοιχείων προς κάθε αρμόδια αρχή, δημόσια, διοικητική, ή δικαστική, η οποία είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών. Προς το σκοπό αυτό όποια στοιχεία συγκεντρώνονται σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, για εύλογο χρονικό διάστημα, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4624/2019 (Α137).