Ολοκληρωμένες Εργαστηριακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 
 •  Εργαστήριο Επιμολυντών Τροφίμων
 •  Εργαστήριο Διαθρεπτικής Επισήμανσης Τροφίμων
 •  Εργαστήριο Υπολειμμάτων
 •  Εργαστήριο Eλαιολάδου και λιπαρών υλών Λιπών και Ελαίων
 •  Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ελέγχου Γενετικής Τροποποίησης
 •  Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 •  Εργαστήριο Οργανοληπτικών Δοκιμών
 •  Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτοπροστασίας και Λιπασμάτων
 •  Εργαστήριο Περιβάλλοντος
 •  Εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής
 •  Νομοθετικός Έλεγχος Συσκευασιών Τροφίμων
 •  Μελέτες Αγρού
 •  Ωκεανογραφικό Εργαστήριο (ENVIROLAB)
 •  Εργαστήριο Υδροβιολογίας(ENVIROLAB)
 •  Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ENVIROLAB)
 •  Εργαστήριο Δομικών Υλικών (Cy)
 •  Ανάλυση μετανάστευσης υλικών συσκευασίας Τροφίμων (Cy)

 

«Στα μεγάλα εργαστήρια της Ευρώπης»

H Agrolab RDS, η οποία από την 1/1/21 έχει μετονομαστεί σε «VELTIA – Labs for Life», αποτελεί τον επιστημονικό βραχίονα του Ομίλου Ραιδεστός και την κορυφαία εταιρία Ολοκληρωμένων Εργαστηριακών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξειδικεύεται στον Αγροτικό τομέα, τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ζωοτροφών, την Προστασία του Περιβάλλοντος και τις Μελέτες Αγρού.

Στις σύγχρονα εξοπλισμένες και εκτεταμένες εγκαταστάσεις της στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τον Βόλο, την Κύπρο, την Βουλγαρία και την Τουρκία, η VELTIA και οι θυγατρικές της εκδίδουν πιστοποιητικά αναλύσεων διεθνώς αναγνωρισμένα, ελέγχουν την ποιότητα της πρωτογενούς παράγωγης και των προϊόντων διατροφής με σκοπό την διεθνή εμπορία τους, καθώς επίσης συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος διενεργώντας αναλύσεις εδαφών, υδάτων και αποβλήτων. Οι υπηρεσίες της απευθύνονται στους γεωργούς, τους επιχειρηματίες και τους κρατικούς φορείς στην Ελλάδα (Δήμους, Περιφέρειες, ΔΕΥΑ, ΥΠΑΑΤ, κεντρική κυβέρνηση) και τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου.

Στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης Αγροτικών Υπηρεσιών της εταιρίας διενεργούνται μελέτες πολλαπλασιαστικού υλικού, αποτελεσματικότητας και υπολειμματικότητας προϊόντων φυτοπροστασίας, οργανοληπτικές δοκιμές, οργάνωση δικτύου απoδεικτικών αγρών, αξιολόγηση ποικιλιών και υβριδίων κ.ά. για λογαριασμό κυρίως πολυεθνικών εταιριών και Contract Research Organizations (CROs).

Η VELTIA, που από το 2019 αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου εργαστηρίων Tentamus μετά την επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Agrolab RDS και του ομώνυμου πολυεθνικού ομίλου εργαστήριων με έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας, με τη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης και στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του νέου αυτού σχήματος, προχωρεί δυναμικά σε νέες επενδύσεις των υφιστάμενων εργαστηριακών της υποδομών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Η μετονομασία της Agrolab RDS σε «VELTIA – Labs for Life» εκφράζει πλήρως την βασική στρατηγική της εταιρίας για συνεχή ολιστική βελτίωση, στο εύρος και κυρίως στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, διευκολύνοντας ταυτόχρονα και τη νέα πολιτική της για έντονη εξωστρέφεια, είτε μέσω νέων επενδύσεων σε χώρες που την ενδιαφέρουν είτε και μέσω εξαγορών & συγχωνεύσεων με υφιστάμενες τρίτες εταιρείες στις αγορές αυτές..