Υπηρεσίες Πληροφορικής

 

Ο όμιλος ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ διαθέτοντας ένα υπερσύγχρονο Datacenter, με best of breed μηχανογραφικές εφαρμογές, καθώς και υψηλού επιπέδου & έμπειρο προσωπικό, παρέχει ΙΤ Υπηρεσίες στις Εταιρίες του ομίλου ώστε αυτές να καλύπτουν πλήρως τις μηχανογραφικές τους ανάγκες, να λειτουργούν ομαλά και παραγωγικά, με ασφάλεια και χωρίς έγνοιες.

Το Τμήμα Ι.Τ. της ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και στην ασφάλεια των μηχανογραφικών συστημάτων και υπηρεσιών που παρέχει, γι αυτό και εφαρμόζει και είναι πιστοποιημένο σε ISO27001:2013 για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Οι παρεχόμενες Ι.Τ. Yπηρεσίες καλύπτουν τέσσερεις ενότητες

 

IT Consulting

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την στρατηγική, την τεχνολογία, την προμήθεια μηχανογραφικών συστημάτων και υποδομών, την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών.

ΙΤ Services

Παροχή υπολογιστικών συστημάτων, μηχανογραφικών εφαρμογών και υποδομών για την λειτουργία των εταιριών.

ΙΤ Security

Προστασία δεδομένων, υπολογιστικών συστημάτων, χρηστών, δικτύων και γενικότερα μηχανογραφικών υποδομών από κακόβουλες επιθέσεις.

ΙΤ Technical Support

Τεχνική υποστήριξη επιτόπου ή απομακρυσμένη hardware, software, χρηστών, δικτύων και υποδομών.