Πολλαπλασιαστικό Υλικό Σπόρων

 
  •  Έρευνα και Ανάπτυξη νέων ποικιλιών
  •  Σποροπαραγωγή
  •  Βιομηχανική Επεξεργασία Σπόρων
  •  Ανάπτυξη & εμπορία σπόρων κηπευτικών
  •  Μελέτη, προμήθεια κι εγκατάσταση μονάδων καθαρισμού & επεξεργασίας σπόρων

 

«Η εποχή των πιστοποιημένων σπόρων υψηλής αποδοτικότητας»
 

Με την ίδρυση της ΒIOS Agrosystems Α.Β.Ε.Ε, ο Όμιλος εισέρχεται ολοκληρωμένα στο χώρο του πολλαπλασιαστικού υλικού, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία των σπόρων σποράς υψηλής απόδοσης για την ανάπτυξη της γεωργικής οικονομίας της χώρας. Η BIOS είναι από τις πρώτες εταιρίες που ασχολήθηκε και ασχολείται συστηματικά με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για να παράξει σπόρους σποράς νέων ποικιλιών, κατάλληλους για τις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Η BIOS λειτουργεί στην Ξάνθη την πιο σύγχρονη μονάδα χημικής απόχνωσης βαμβακόσπορου, με παράλληλες εγκαταστάσεις για τη διαλογή, τον καθαρισμό, την απολύμανση, τον έλεγχο βλαστικότητας και τη συσκευασία ποικιλιών σπόρων βαμβακιού, σιταριού, κριθαριού, μηδικής, καλαμποκιού, ρυζιού, κ.ά. και τον ποιοτικό έλεγχο τους.

Με πρότυπες εγκαταστάσεις, με τεχνογνωσία αιχμής και σε ένα εδαφολογικό και κλιματικό περιβάλλον απολύτως κατάλληλο για τη μαζική αναπαραγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, η BIOS αναπτύσσει τα δικά της προϊόντα και συνεργάζεται με μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού, που της εμπιστεύονται το μητρικό τους υλικό για μαζική αναπαραγωγή και εμπορία.

Μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η BASF, η Bayer κ.α., αναθέτουν την ολοκληρωμένη σποροπαραγωγική τους δραστηριότητα στον Όμιλο Ευθυμιάδη, γιατί εμπιστεύονται την αρτιότητα των εγκαταστάσεων, τα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας, την τεχνογνωσία και τις αξίες του.

Παράλληλα με τις παραγωγικές διαδικασίες, ο Όμιλος Ευθυμιάδη μέσω της Bios διαθέτει εμπορικά σπόρους κηπευτικών των οίκων Seminis, De Ruiter αλλά και άλλων γνωστών οίκων παγκοσμίου εμβέλειας, με στόχο την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων των Ελλήνων παραγωγών με σπόρους που θα χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις, από προσαρμοστικότητα σε μεγάλο εύρος συνθηκών καλλιέργειας, από αντοχές σε εχθρούς και ασθένειες και κυρίως από την ευρεία αποδοχή τους στην Ελληνική και Διεθνή αγορά νωπών προϊόντων.

Η δραστηριότητα της Bios στον τομέα παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων σποράς) ολοκληρώνεται με την παροχή εξοπλισμού και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρούς και μεγάλους παραγωγούς ή βιομηχανικές μονάδες, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων μονάδων επεξεργασίας και προμηθεύοντας τους με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό όπως ξηραντήρια, συστήματα μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης, προκαθαριστήρια, καθαριστήρια, αποφλοιωτές, μύλους άλεσης, πρέσες λαδιού, αποχνοωτές βαμβακόσπορου, χρωματοδιαλογείς, μηχανήματα ζωοτροφών, ζυγιστικά.

 

Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό

 
  •  Ιστοκαλλιέργεια - Φυτώρια
  •  Παραγωγή - Έρευνα

 

«Στην καρδιά του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού»
 

H Vitro Hellas Α.Ε συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας με την παραγωγή και διάθεση φυτών, ιδιαίτερα στον αμπελοοινικό τομέα και στους τομείς των οπωροφόρων και των αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών. Παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.

Με το εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας και τις θερμοκηπιακές και φυτωριακές της εγκαταστάσεις, η εταιρία παράγει υγιές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και συμβάλλει έτσι στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής παραγωγής, ιδιαίτερα στον τομέα των πολυετών καλλιεργειών.

Φυτά ακτινιδιάς ή δενδρύλλια οπωροφόρων, για παράδειγμα, αναπαράγονται με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας της ιστοκαλλιέργειας και καταλήγουν έτοιμα για διάθεση, πλήρως πιστοποιημένα και απαλλαγμένα από ιώσεις. Σ’ αυτό το φυτικό υλικό θα στηριχτούν οι Έλληνες παραγωγοί για να παράγουν φρέσκα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα πρώτης μεταποίησης με ταυτότητα και αντοχή στον διεθνή ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο της ευρύτατης ερευνητικής της δραστηριότητας και της συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλους ερευνητικούς φορείς, η Vitro έχει αναπτύξει την τελευταία εικοσαετία διαδικασία κλωνικής επιλογής ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, που βασίζεται σε συγκριτικούς πειραματισμούς αγρονομικής συμπεριφοράς και μικροοινοποιήσεις για τον έλεγχο των οινικών χαρακτηριστικών. Αντίστοιχα, ερευνά και αναπαράγει πολλά είδη εμπορικά αξιόλογων ελληνικών βιοτύπων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.