Αγροτικά Εφόδια

 

  • Προϊόντα φυτοπροστασίας
  • Λιπάσματα
  • Σπόροι

«Από την παγκόσμια γνώση στην εξειδικευμένη και ποιοτική παραγωγή»

Ο κορμός του Ομίλου Redestos, η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.Α.Β.Ε.Ε, αποτελεί την μεγαλύτερη αμιγώς Ελληνική επιχείρηση στην ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή προϊόντων φυτοπροστασίας, ειδικών λιπασμάτων και σπόρων σποράς.

Σήμερα, διαθέτει τις πληρέστερες εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνεργάζεται με διεθνούς κύρους εταιρίες όπως οι Mitsui & Co., Nufarm, Bayer, Nippon Soda, ISK, Nihon Nohyaku, BASF Corteva, Eden Research, RAGT, Stet Holland κ.ά. για την τυποποίηση, την παραγωγή ή τη διανομή των προϊόντων τους.

Εκτός Ελλάδας, η εταιρία αναπτύσσεται σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω κοινής εταιρείας με την Certis Europe, της ΚΝΕ Certis και των θυγατρικών της εταιριών. Η δραστηριοποίηση του Ομίλου της στις χώρες αυτές είναι πολύ ισχυρή και επεκτείνεται συνεχώς μέσω στρατηγικών συμμαχιών.